Maandag tafel

Maandagtafel

De Maandagtafel, één van de activiteiten binnen de Groote Sociëteit Arnhem, kent een lange geschiedenis, al voor de Tweede Wereldoorlog opgericht.

De circa 50 leden van de Maandagtafel zijn allen niet meer actief werkzaam en hebben een gevarieerde professionele achtergrond. Ze komen uit verschillende geledingen van de maatschappij, zoals bv. het bedrijfsleven, de overheid, de rechterlijke macht, het notariaat, de krijgsmacht en de medische wereld.

Er is een bestuur bestaande uit een voorzitter en een secretaris/penningmeester. Het bestuur maar ook de leden kunnen nieuwe leden voorstellen. Zijn de kandidaten nog geen lid van de Sociëteit dan worden ze alvorens lid te worden van de Maandagtafel voorgehangen bij de Sociëteit.

De wekelijkse bijeenkomst vindt plaats op maandag van ca. 17.00 en ca 18.00 uur; Een goede gelegenheid om bij een borrel tot uitwisseling van ideeèn en ervaringen te komen. De bijeenkomsten worden over het algemeen goed bezocht.

Naast de wekelijkse bijeenkomsten vindt in maart, op een vrijdag het Heerendiner plaats. Aan het begin van elk jaar verzamelt de Tafel zich op de Sociëteit om het nieuwe jaar in te luiden. Hierbij zijn de dames van harte welkom. Een spreker behandelt een onderwerp naar eigen keuze, aantrekkelijk voor het gezelschap.

Twee keer per jaar organiseert het bestuur een excursie waarvoor eveneens de dames worden uitgenodigd.

Onze sponsoren