Biljart

​​​​​​​BILJARTCLUB

De biljartclub heeft de beschikking over drie biljarts en een annex met een vergadertafel. Het huidige ledental is twaalf.  Heb je belangstelling voor het spel of wil je lid worden kom dan langs op de woensdagmiddag.  Contactpersoon biljarten (Ferd Römer, 026-3705951). Zeker is dat het biljartspel op De Groote Sociëteit vanaf 1809 wordt beoefend. De huidige biljartclub bestaat sinds 1994. Het is een levendige club met meerdere activiteiten en biljartmomenten. Op woensdag is de vaste biljartmiddag met wedstrijden en  ‘vrij biljarten’. Naast de sportieve inspanning is de sfeer ontspannen en gezellig.

Competitie
De leden kunnen deelnemen deel aan twee soorten competities: de Onderlinge Competitie en de competitie tussen sociëteiten georganiseerd door de CNS (Contactgroep Nederlandse Sociëteiten).

In de Onderlinge Competitie worden Libre en Bandstoten gespeeld. Vanaf 2012 wordt voor het eerst gebruik gemaakt van vooraf berekende handicaps. Het voordeel ten opzichte van voorgaande jaren is dat behaalde wedstrijdpunten na elke wedstrijd bekend zijn, en zo een element van spanning wordt toegevoegd. De winnaars mogen hun naam laten bijschrijven op de wisseltrofeeën. Deze zijn  ‘Het potje van Bender’ voor  Libre  en  ‘De Wim Dieleman Trofee’ voor Bandstoten.  De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Feestelijke Afsluiting van de Onderlinge Competitie in het voorjaar.

Sinds 2005 wordt met twee teams deelgenomen aan de CNS competitie, een sportief treffen tussen sociëteiten uit onder meer Amersfoort, Culemborg, Delft, Den Bosch, Den Haag en Hilversum. Er zijn vijf wedstrijddagen elk met drie wedstrijden in Libre en in Bandstoten en een slotdag in de organiserende sociëteit.  De wedstrijddagen zijn plezierig met soms  oplopende spanning. Immers, het gaat hier niet alleen om het spel maar ook om de knikkers. Individueel wordt er geregeld goed gespeeld, maar competitieresultaten van de teams vallen tegen. Dit  wordt niet als een echt probleem  beschouwd, maar er is wel de wens het spelpeil te verbeteren. Dit heeft er toe geleid dat vanaf 2011 biljartlessen worden gevolgd.

Biljartles
Kende de club in de negentiger jaren nog enkele oefenmeesters, anno 2012 niet meer. Een deskundige en enthousiaste biljartleraar kon worden aangetrokken via het Biljartcentrum Arnhem. Biljartlessen zijn op maandagavonden in de periode september –  maart. De lessen worden gecoördineerd door Harry Vos (06-13032288). Lijkt het spel je aantrekkelijk, maar heb je nooit  eerder gebiljart, volg dan een introductieles.

Biljartmomenten
Woensdag: 14:00 – 16:00  Onderlinge Competitie. Vrij biljarten tot de Sociëteitsborrel: 17:00

Informeer tijdig de kastelein, Corrie Felix , (06-51638607) als je op de volgende momenten wilt biljarten:

  • Maandag:      16:00 – 23:00 (tevens lesavond);
  • Dinsdag:        16:00 of 19:00
  • Woensdag:    19:00 –
  • Donderdag:   19:00 – even weken.

Korte historie
Het biljartspel dateert uit de tweede helft van de 16de eeuw, zowel de Engelsen als de Fransen claimen de uitvinding.  Was William Bill Kew de ontdekker van het spel met de drie ballen en de yard (ellestok), Bill-yard ?  Of was het Claude Billard, die het spel aan het Franse Hof introduceerde en wiens naam  (’balkunst’) aan het spel zou zijn verbonden [1]?  

En in Nederland?  In de periode 1875-1910  wordt in het noorden van Nederland redelijk biljart gespeeld.  De eerste Nederlandse biljart kampioenschappen kader 47/2 in 1913 waren in Musis Sacrum. In 1925 is Jan Dommering, vader van het latere lid van De Groote Sociëteit,  de eerste Nederlandse speler met een Europese titel in deze spelsoort [1].

Wetenswaardigheden over biljarten op De Groote Sociëteit Arnhem zijn beschreven in [2].  Zo wordt het biljartspel vanaf 1809  beoefend en “wordt een biljart als een integrerend onderdeel van de sociëteit genoemd”. Door toegenomen belangstelling komt er In 1841 een nieuw  biljart en in 1856 is er sprake van een tweede biljart. In 1863 werd een biljartreglement vastgesteld. In later jaren nam de belangstelling voor het biljartspel af, mogelijk heeft dit iets te maken met het strenge reglement. Speelsheden zoals een hindernisspel met stoelen op het biljart werden niet getolereerd en noodzaakten de directie tot strafmaatregelen!

1. Juffermans, C., 2008 . Basisboek Biljarten, Tirion Uitgevers B.V 
2. Schep, J. 1993. Beschrijving van 230  jaar geschiedenis DE GROOTE SOCIËTEIT  Arnhem, 1763 -1993

Onze sponsoren