Biljart

BILJARTCLUB

Zeker is dat het biljartspel op De Groote Sociëteit vanaf 1809 wordt beoefend. De huidige biljartclub bestaat sinds 1994. Het is een levendige club met meerdere activiteiten en biljartmomenten. Op woensdag is de vaste biljartmiddag met wedstrijden en ‘vrij biljarten’. Naast de sportieve inspanning is de sfeer ontspannen en gezellig. 

De biljartclub heeft de beschikking over drie biljarts en een annex met een vergadertafel. Het huidige ledental is twaalf. Heb je belangstelling voor het spel of wil je lid worden kom dan langs op de woensdagmiddag. Contactpersoon biljarten (voorzitter Ferd Römer, 06-19992198).

Competitie De leden kunnen deelnemen deel aan twee soorten competities: de Onderlinge Competitie en de competitie tussen sociëteiten georganiseerd door de CNS (Contactgroep Nederlandse Sociëteiten). 

In de Onderlinge Competitie worden Libre en Bandstoten gespeeld. Vanaf 2012 wordt voor het eerst gebruik gemaakt van vooraf berekende handicaps. Het voordeel ten opzichte van voorgaande jaren is dat behaalde wedstrijdpunten na elke wedstrijd bekend zijn, en zo een element van spanning wordt toegevoegd. De winnaars mogen hun naam laten bijschrijven op de wisseltrofeeën. Deze zijn ‘Het potje van Bender’ voor Libre en ‘De Wim Dieleman Trofee’ voor Bandstoten. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Feestelijke Afsluiting van de Onderlinge Competitie meestal in het voorjaar. 

Sinds 2005 wordt deelgenomen aan de CNS competitie, een sportief treffen tussen sociëteiten uit ondermeer Amersfoort, Baarn, Culemborg, Delft, Den Bosch. Er zijn tien wedstrijddagen elk met drie wedstrijden in Libre en in Bandstoten en een slotdag in de organiserende sociëteit. De wedstrijddagen zijn plezierig met soms oplopende spanning. Immers, het gaat hier niet alleen om het spel maar ook om de knikkers. Individueel wordt er geregeld goed gespeeld, maar competitieresultaten van de teams vallen tegen. Dit wordt niet als een echt probleem beschouwd, maar er is wel de wens het spelpeil te verbeteren. Dit heeft er toe geleid dat vanaf 2011 biljartlessen worden gevolgd. 

Biljartles Kende de club in de negentiger jaren nog enkele oefenmeesters, anno 2012 niet meer. Een deskundige en enthousiaste biljartleraar kon worden aangetrokken via het Biljartcentrum Arnhem. Biljartlessen zijn op maandagavonden in de periode september - maart. De lessen worden gecoördineerd door Harry Vos (06-48361239). Lijkt het spel je aantrekkelijk, maar heb je nooit eerder gebiljart, volg dan een introductieles. 

Biljartmomenten Woensdag: 15:00 -16:00 Onderlinge Competitie. Vrij biljarten tot de Sociëteitsborrel: 17:00 

Maandagavond is er lesmogelijkheid. Neem daarvoor contact op met Harry Vos.Onze sponsoren