Aspirant leden

Ieder gewoon lid of ieder erelid, mits geen deel uitmakende van de Directie of introductiecommissie kan één of meerder personen voor het lidmaatschap voordragen. Vul hiervoor het 'Aanmeldformulier' in. Ga naar: https://www.grootesocieteitarnhem.nl/aspirant-leden/aanmeldformulier/personalia

Onze sponsoren