Bridge

Bridgeclub

Onder de jonge generatie loopt de belangstelling voor het mooie bridgespel helaas terug. Dit kaartspel is een geweldige mogelijkheid voor geheugentraining. Zo vertelde een neuroloog mij eens dat het met name voor ouderen belangrijk is hun verschillende lichaamsfuncties zo ook het geheugen – goed te gebruiken waardoor de achteruitgang die helaas onvermijdelijk is wordt afgeremd. Er zijn vele bridgeclubs waar het spel op diverse niveaus wordt beoefend. Op de sociëteit spelen we in een duidelijk ontspannen karakter waarbij tussen de leden een goede vriendschapsband is gegroeid. Zo gaan bridge en ontspanning hand in hand samen. De laatste jaren is het aantal deelnemers tot onze spijt teruggelopen zodat we graag weer wat nieuwe leden in ons gezelschap zouden verwelkomen.

Iedere tweede en vierde maandag van de maand wordt er op de Societeit gebridged. We beginnen om 19.30 en eindigen rond 22.30. Er wordt deels gespeeld met vaste partners en deels in wisselende combinaties. Partners van leden, ook als zodanige partner niet zelf lid is van de Societeit, kunnen ook deelnemen. 

Tenslotte vormen we uit onze deelnemers een viertal dat wedstrijden speelt tegen andere sociëteiten. Ten eerste is er de landelijke CNS competitie waar we na 4 of 6 voorrondes een finale spelen. Daarnaast spelen we 2 keer per jaar voor de IJsselcup waaraan de sociëteiten van Zwolle, Deventer, Zutphen, Apeldoorn, Doesburg en Arnhem deelnemen waarbij we beurtelings gastheer zijn. Een bijzonder gebeuren vormt onze viertallenwedstrijd tegen Doesburg waarbij we 2 keer jaar spelen in dat geval met 2 viertallen.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Cees Venemans:
Tel:      0264426872
mail:   ceves@telekabel.nl

Onze sponsoren