Heeren beleg

Beleggingsstudieclub Heeren Beleg

De beleggingsstudieclub “Heeren Beleg” is medio 2009 opgericht.

De Club heeft in de statuten als doelstelling opgenomen:

De leden inzicht bij te brengen in Financiële aangelegenheden, in het bijzonder met betrekking tot beleggingsvraagstukken.
De Club tracht dit doel te bereiken door:

  • het bestuderen van beleggingsproblematiek en van ontwikkelingen op de beleggingsmarkt in periodiek te houden bijeenkomsten.
  • het beleggen van gelden die door leden worden bijeengebracht.
  • het bezoeken van ondernemingen zomede van instellingen op het gebied van het beleggingswezen
  • het ondernemen van andere activiteiten die voor het doel bevorderlijk zijn.

De Club bestaat uit ongeveer twaalf leden en komt één keer per 2  maand bijeen op de derde maandag van de maand ter Sociëteit.
Weliswaar niet het doel, maar wel een prettige bijkomstigheid: het is Heeren Beleg vooralsnog elk jaar gelukt om van het rendement een conveniërend etablissement te bezoeken zonder dat daarvoor een extra inleg nodig is geweest.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen:
Jan Blom, Voorzitter
Leon van der Maessen, Secretaris

Resultaten in het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, maar voorlopig is de oprichting op een goed moment geweest.

Onze sponsoren