Golf

Bij een inventarisatie van het ledenbestand is gebleken dat meer dan een derde van de leden de kunst van de edele golfsport in meer of mindere mate weet te verstaan.

Het is dan ook logisch dat er al vele jaren golfwedstrijden voor de leden worden georganiseerd. Veelal wordt deze wedstrijd tevens aangewend om potentiële leden uit te nodigen om hen dan duidelijk te maken dat een lidmaatschap van de Groote Sociëteit Arnhem beslist een aanrader is. Regelmatig met succes. Maar dat terzijde.

De Groote Sociëteit Arnhem herbergt dus een groot aantal golfers. De Golfcommissie nodigt tenminste eenmaal per jaar de golfers en golfsters aangevuld met eerdergenoemde invité(e)s, uit voor een golfdag. De laatste jaren hebben we vooral dankzij de inspanningen van o.a. Cees van der Horst gespeeld op de mooie accommodatie van de Golfbaan Heelsum.

Deze dag vindt jaarlijks op plaats op de Golfbaan Heelsum. Dan spelen er zo’n dertig tot vijftig leden (mannen en vrouwen) en  invité(e)s mee. Het blijkt ieder jaar weer een gezellige wedstrijd met diner te zijn, waaruit de conclusie kan worden getrokken dat de thuisblijvers wederom ongelijk hebben (gehad). Natuurlijk gaat het behalve de eer ook ergens anders om: de prijzen!

Elk jaar wordt gestreden om de Sociëteitswisselbeker (sinds 2016 genoemd naar Hendrik Broekhuizen ) voor het sociëteitslid dat de beste score heeft weten te bereiken en één voor hij/zij die hoogste score als gast heeft weten te behalen. En voor de invité(e)s is er een aparte wisselbeker voor de winna(a)r(es).
Daarnaast worden de personen gehuldigd die het verst geslagen hebben (longest drive) voor dames en heren apart en aan degene die de bal in één slag het dichtst bij de daartoe aangewezen par 3 hole (neary) heeft gedeponeerd.

Naast deze Arnhemse golfactiviteit wordt door de Contactraad Nederlandse Sociëteiten een Nationale golfdag georganiseerd. Wanneer je daar als sociëteit aan mee doet, loop je het risico dat je – bij het behalen van de hoogste gemiddelde score per lid van die sociëteit – je het volgende jaar de Nationale mag organiseren. We waren in het verleden in wisselende, en helaas in veelal wat kleine, aantallen aanwezig, maar we hebben nog niet de eer gehad de volgende Nationale te mogen organiseren. De belangstelling voor die wedstrijd is overigens tanend. Hans Nillesen coördineert .

De golfcommissie bestaat uit de leden Arnold van Wulfften Palthe en Cees van der Horst (voorzitter) Hij zit tevens in de ledenraad van de sociëteit.

Een verzoek aan de leden die nog niet als golfer in ons systeem geregistreerd staan (door absentie bij de laatste toernooien bijv.) en mogelijk wel belangstelling hebben, dat aan de commissie kenbaar te maken.

Cees van der Horst; email horst.tacq@outlook.com

Arnold van Wulfften Palthe; email avanwulfften@hotmail.com

Onze sponsoren