Golf

Golfclub

Bij een inventarisatie van het ledenbestand is gebleken dat circa een derde van de leden de kunst van de edele golfsport in meer of mindere mate weet te verstaan.

Het is dan ook logisch dat er al vele jaren golfwedstrijden voor de leden worden geor­ganiseerd. Veelal werd deze wedstrijd tevens aangewend om potentiële leden uit te nodigen om hen dan duidelijk te maken dat een lidmaatschap van de Groote Sociëteit Arnhem beslist een aanrader is. Regelmatig met succes. Maar dat terzijde.

De Groote Sociëteit Arnhem herbergt dus een groot aantal golfers. De Golf­commis­sie nodigt tenminste eenmaal per jaar de golfers, aangevuld met eerder­genoemde invités, uit voor een golfdag. De laatste jaren hebben we vooral dankzij de inspan­ningen van Hendrik Broekhuizen gespeeld op de mooie baan van de Golf- en Businessclub De Scherpenbergh. Helaas is Hendrik Broekhuizen ons inmiddels ontvallen.

Op 14 oktober 2016 vindt deze golfdag plaats op de Heelsumse Golfclub en voor 2017 staat de Rosen­daelsche op het programma. Jaarlijks spelen er zo’n dertig tot vijftig leden en invités mee. Het blijkt ieder jaar weer een gezellige wedstrijd te zijn, waaruit de conclusie kan worden getrokken dat de thuisblijvers wederom ongelijk hebben (gehad). Natuurlijk gaat het behalve de eer ook ergens anders om: de prijzen!

Elk jaar wordt gestreden om de Sociëteitswisselbeker voor het sociëteitslid dat de beste score heeft weten te bereiken en één voor hij/zij die hoogste score als gast heeft weten te behalen. En voor de invité(e)s is er een aparte wisselbeker voor de winna(a)r(es).
Daarnaast worden de personen gehuldigd die het verst (longest drive) voor dames en heren apart en aan degene die de bal in één slag het dichtst bij de daartoe aangewezen par 3 hole (neary) heeft gedeponeerd.

Naast deze Arnhemse golfactiviteit werd door de Contactraad Nederlandse Sociëteit­en een Nationale golfdag georganiseerd. Wanneer je daar als sociëteit aan mee deed, liep je het risico dat je – bij het behalen van de hoogste gemiddelde score per lid van die sociëteit – je het volgende jaar de Nationale mocht organiseren. We waren in wisselende, en helaas in veelal wat kleine, aantallen aanwezig, maar we hebben nog niet de eer gehad de volgende Nationale te mogen organiseren. De belangstel­ling voor die wedstrijd is overigens tanende: de wedstrijd is dit voorjaar (2016) afgeblazen toen bleek, dat er zich slechts 6 personen hadden aangemeld (waarvan de helft bovendien af­komstig was van onze sociëteit).

Tot en met 2015 bestond de Golfcommissie uit de leden Hendrik Broekhuizen, Ruud Franke en Hans Nillesen (voorzitter). Sinds dit jaar (2016) is de samenstelling van de commissie mede gebaseerd op een vertegenwoordiging van de omringende golfclubs en is als volgt: Cees van der Horst (Heelsumse), Hans Nillesen (Rosen­dael­sche, tevens voorzitter), Arnold van Wulfften Palthe (Edese) en Jaap Boehmer (Rosendaelsche, tevens namens de activiteiten­com­missie).

Een verzoek aan de leden die nog niet als golfer in ons systeem geregistreerd staan en mogelijke wel belangstelling hebben, dat via de ledenadministratie en deze website kenbaar te maken.

Onze sponsoren