Winteravondlezing Dijsselbloem

Kort verslag lezing Dijsselbloem. 

30 maart vond bij Robbers en van den Hoogen dan eindelijk de lezing plaats van de heer j Dijsselbloem, die door de Corona pandemie twee keer was uitgesteld . Hij had als thema “ Het  Gezag ‘ uitgekozen , omdat dit in onze samenleving zwaar onder druk staat. Hij wees er op dat gezag niet meer iets “ vanzelfsprekends “ is maar dat gezagdragers hun gezag moeten “ verdienen “  in het uitoefenen van hun taak . De burger is steeds mondiger en hoger opgeleid , waardoor zij steeds kritischer tegenover het gezag staat . De gezagdragers kunnen niet zo maar leunen op hun wettelijke bevoegdheden en wat zij zeggen wordt niet zo maar als zoete koek aangenomen . Aan de hand van een aantal voorbeelden gaf hij aan hoe zeer het gezag in allerlei functies was geërodeerd . Het gezag van de leermeester in de klas naar coach voor de zelf studerende leerling. De centrale bankiers waarvan de statements minder vanzelfsprekend worden aangenomen en tenslotte de werkwijze van de onderzoeksraad, waar hij nu voorzitter van is, over wat zij doen om hun gezag te behouden, want ook het gezag van de wetenschap staat onder druk. Zo bleek uit het onderzoek naar de wijze waarop het bestrijden van de pandemie is aangepakt door de regering, er een te grote verwevenheid tussen wetenschap en beleid, dat afbreuk heeft gedaan aan het gezag van het outbreak management team. Al bij al een boeiend betoog, dat ook een levendige discussie opleverde waarin natuurlijk de rol van de media en de politiek uitgebreid besproken werden. Hij toonde zich geen voorstander van een kiesdrempel om verdere versplintering tegen te gaan noch van een verandering in ons democratisch bestel . Er werd nog lang nagepraat tijdens de maaltijd.


Jos Werner 

Onze sponsoren