Agenda (tijdelijk)

Jaaragenda

2021

November             5  Zilveren kegel
                              17 Winteravondlezing: Dijsselbloem
                              26 Oud Directeurendiner
December

2022
Januari                  5 Nieuwjaarsreceptie
April                     20 jaarlijkse A.L.V.

Juli 2021
Jan Maarten van der Torren 
Directeur Secretaris

Vaste ActiviteitenElke maandag
Eerste maandag
Tweede maandag
Derde maandag
Eerste dinsdag
Eerste dinsdag
Tweede dinsdag
Derde dinsdag
Dinsdag op de oneven weken
Dinsdag op de even weken
Elke woensdag
Elke woensdag

Elke woensdag
Elke woensdag
Eerste woensdag
Vierde woensdag
Elke laatste woensdag
Laatste donderdag
Donderdag op de even weken
Eerste vrijdag van november
17.00 uur
20.00 uur
20.30 uur
20.15 uur
17.00 uur
19.30 uur
17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
14.00 uur
17.00 uur
19:00 uur
17.00 uur
19.30 uur
17.00 uur
16.00 uur
17.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
17:30 uurMaandagtafel klik hier
Kivi Niria )* klik hier
De Hooge Hoed klik hier
Heeren Beleg klik hier
Rotterdamsch Studenten Corps )*
Kiwanis )*
Mars & Mercurius )* klik hier
Kiwanis )*
Eerste-dinsdagavond kegelclub klik hier
Tweede-dinsdagavondkegelclub
Biljartclub klik hier
Sociëteitsborrel met aansluitend
Diner
Bridgeclub klik hier
Woensdagavondkegelclub klik hier
Informele Inloopavond leden en introducés
Directievergadering
Installatie nieuwe leden
The Red Hat Society )* klik hier
Donderdagavondkegelclub
De Zilveren Kegel klik hier


Onze sponsoren