Kegel

Kegelen op de Groote Sociëteit Arnhem

Ongeveer een derde van de leden van de GSA is lid van één van de vier kegelcubs die onze sociëteit telt.

Halverwege de vorige eeuw was kegelen in Arnhem erg populair. In Musis Sacrum waren er maar liefst 6 kegelbanen die iedere avond werden bespeeld. Dat is al lang niet meer zo. Niet alleen de banen in Musis verdwenen maar ook andere kegelhuizen werden gesloten. De twee banen in de sociëteit zijn nu de enige in de hele stad.

Het kegelen op onze sociëteit heeft een lange historie. Int het gedenkboek van de Groote Sociëteit Arnhem van drs J. Schep valt te lezen dat reeds in 1839 door een aantal leden de wens wordt uitgesproken om bij een geplande verbouwing van het sociëteitsgebouw ook een kolf en kegelbaan te realiseren. In de ogen van de toenmalige directie kon dit echter geen genade vinden. Pas in 1879 werd een kegelbaan gerealiseerd. Sindsdien is kegelen altijd populair geweest bij onze leden.

De huidige kegelbanen zijn aangelegd in 1976 bij de inrichting van het huidige gebouw aan de Jansbuitensingel. Aanvankelijk waren er vier banen maar bij de verbouwing in 2009 werden onder protest van de kegelaars 2 banen opgeofferd voor een aparte biljart ruimte.
In januari 2019 zijn de kegelmachines, welke zorg dragen voor het herplaatsen van de kegels na een (succesvolle) worp, volledig vervangen door nieuwe machines. De oude machines hadden hun intrede gedaan in 1963, omdat “de laatste ‘kegeljongens’ steeds hogere eisen aan beloning gingen stellen en het ‘ras’ kegeljongens uiteindelijk wel tot verdwijning gedoemd was”.

Er zijn tegenwoordig vier kegelclubs. Twee spelen afwisselend op dinsdagavond, één om de week op donderdagavond en de woensdagavond club speelt iedere week.

Het jaarlijkse  toernooi om de Zilveren Kegel 

In 1999 werd door onze overleden oud-president directeur Henk Zieleman in het archief van de Groote Sociëteit Arnhem een zwart uitgeslagen kegeltrofee gevonden die, zoals uit de inscripties blijkt, vanaf 1947 tot 1973 de inzet is geweest van een jaarlijkse wedstrijd tussen de kegelaars van onze sociëteit. Niemand kon Henk vertellen waarom die wedstrijd sinds 1973 niet meer wordt gespeeld. Dat weerhield Henk er echter niet van de “zilveren kegel” netjes op te poetsen en de traditie te herstellen. Sindsdien worden er jaarlijks weer door de vier kegelclubs drie kegelaars geselecteerd, die op de eerste vrijdag in november strijden om deze trofee.

De zilveren kegel is een wisseltrofee die in het bezit blijft van de Groote Sociëteit. De winnende club en de individuele winnaar van het jaarlijkse toernooi worden erin gegraveerd.

Het toernooi mag zich de laatste jaren verheugen in een groeiende belangstelling. Steeds meer leden, ook niet kegelaars, komen de spelers aanmoedigen. Het  ‘captains dinner’ dat voorafgaand aan de wedstrijd wordt geserveerd zal daarbij zeker ook een rol spelen.

Eerste Dinsdagavond Kegelclub EDK

De club telt momenteel 16 leden en één lid van Verdienste. Om de andere dinsdag wordt met een gevarieerde bezetting van ongeveer 10 leden een kegelspel gespeeld (4 x 5 worpen) en na de pauze een aanvullend wisselend kegelspelletje uit “Kegelspelletjes” van de Koninklijke Nederlandsche Kegelbond. Het doel van samenkomst bij de EDK is tweeledig; gezelligheid en een sportief en kwalitatief goed kegelspel.
De EDK kent drie bestuursleden:
Ton Marijnissen, voorzitter (tonmarijnissen@outlook.com) 0317 356460
Hans Bennebroek, secretaris (hans.bennebroek@planet.nl) 0317 318781
​​​​​​​Jan Onrust, penningmeester (janonrust@hotmail.com) 026 4420524

Jaarlijks strijdt de EDK met de andere clubs van de Groote Sociëteit om de Zilveren Kegel en houdt een wederzijdse uitwisseling met de Sociëteit Doesburg.

Woensdagavond Kegelclub

De club bestaat uit de volgende leden:

Klaas Jan Beek, Syb Bergsma, Jan Bertus, Johan Carel Bierens de Haan, Hans Erik Bok, Maarten van Dis,
Ben van Eldik, Bram de Feijter, Rutger Jan van der Gaag, Jan Jansen Schoonhoven, Maarten van Nierop,
Rogier van Nieuwenhuizen, Piet Provó Kluit, Jerry vd Weert, Eric Jan de Widt.Onze sponsoren