Hooge hoed

Beleggingsstudieclub “De Hooge Hoed”

De BSC de Hooge Hoed is in 1995 opgericht door een aantal leden van de Groote Sociëteit Arnhem.
De Hooge Hoed is als vereniging statutair ingeschreven bij de KvK Arnhem en lid van de Vereniging van Effectenbezitters VEB. Daarmee heeft de Hooge Hoed een goede toegang tot voorlichting, productintroducties en excursies in de financiële wereld.

De club heeft in haar statuten als doelstelling opgenomen om de leden inzicht bij te brengen in financiële aangelegenheden, in het bijzonder met betrekking tot beleggingsvraagstukken.

De club tracht dit doel te bereiken door:

  • het bestuderen van beleggingsproblematiek en van ontwikkelingen op de beleggingsmarkt in periodiek te houden bijeenkomsten.
  • het beleggen van gelden die door de leden worden bijeengebracht.
  • het bezoeken van ondernemingen zomede van instellingen op het gebied van het beleggingswezen.
  • het ondernemen van andere activiteiten die voor het doel bevorderlijk zijn.

Er wordt gestreefd naar max. 16 leden, die maandelijks ter Sociëteit bijeen komen op de 2e Maandag van de Maand om 20.30 uur. Per kwartaal komt in het eerste deel van de bijeenkomst een externe adviseur zijn visie geven op de financiële markten (zowel macro als micro) en op de actualiteit rond de diverse beleggingsproducten.
Aansluitend vergaderen de leden over de posities van de Hooge Hoed op de lokale en internationale beurzen.

Het jaarlijkse bezoek aan een ter beurze genoteerde onderneming gevolgd door een exclusief diner vormt een essentieel onderdeel van ons plezier in beleggen.

Het Bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen:

K(laas) Siccama, Voorzitter
W(im) Boehmer, Secretaris
F(reek) Hagenaar, Penningmeester

In de ledenraad van de Groote Sociëteit wordt De Hooge Hoed vertegenwoordigd door J. P. Fokker.

Belangstellenden voor het lidmaatschap kunnen zich wenden tot de secretaris.

Onze sponsoren